محدوده اندازه آلومینا ذوب شده سفید F4-F220

محدوده اندازه آلومینا ذوب شده سفید F4-F220

آلومینا ذوب شده سفید از آلومینا با کیفیت بالا با ذوب بالای 2000 در کوره قوس الکتریکی و خنک سازی ساخته شده است. سفید با فاز کریستالی اصلی α-Al 2 O 3 است .

محدوده خلوص و اندازه کیفیت آلومینا ذوب شده سفید را تعیین می کند، استاندارد آلومینا ذوب شده سفید F4-F220 به شرح زیر است:

شنمحدوده اندازه (um)شنمحدوده اندازه (um)
F45600-4750F36600-500
F54750-4000F40500-425
F64000-3350F46425-355
F73350-2800F54355-300
F82800-2360F60300-250
F102360-2000F70250-212
F122000-1700F80212-180
F141700-1400F90180-150
F161400-1180F100150-125
F201180-1000F120125-106
F221000-850F150106-75
F24850-710F18090-63
F30710-600F22075-53

Send your message to us:

به بالای صفحه بردن