الکتروکوروندوم 25A چیست؟

الکتروکوروندوم 25A چیست؟

Electrocorundum 25A به معنای الکتروکوروندوم سفید، آلومینا ذوب شده سفید، کوراندوم سفید یا اکسید آلومینیوم ذوب شده سفید است که این ضرب المثل از روسیه است.

گاهی اوقات به آن الکتروکوروندوم 23A یا الکتروکوروندوم 24A نیز می گویند.

Send your message to us:

به بالای صفحه بردن